ติดต่อเต็นท์

นพดล ธุรกิจยนต์ (Nopcar.com)

78 หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงยอง

อ.เมือง จ.ลำพูน

053-581043, 053-581057